Kwaliteitscommissie Limburg

Samenstelling adviescommissie

 • Mevrouw ir. J.M.M. Jongeling-Rooth
  Bouwkundig Ingenieur.
  Discipline: cultuurhistorie, welstand en ruimtelijke kwaliteit (voorzitter).
 • De heer ir. J.L.J. Verbeek
  Landschapsarchitect; directeur ‘bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp’ te Maastricht.
  Discipline: landschap en natuur/ecologie.
 • De heer ing. W. Habets
  Voormalig directeur Habets Bouwgroep, lid voormalig provinciaal A-team woningbouw; lid provinciale commissie Bouwen en Wonen.
  Discipline: woning- en utiliteitsbouw, projectontwikkeling, planeconomie.
 • De heer M.W.J. Schormans
  Voormalig senior financieel beleidsmedewerker provincie Limburg.
  Discipline: financiën en planeconomie.
 • De heer J.L.M. Wijnhoven
  Specialist ruimtelijke ordening van het Limburgse buitengebied / BOM+; freelance bestuursadviseur.
 • De heer ir. K. Farber
  Stedenbouwkundig ingenieur, voormalig senior beleidsmedewerker provincie Limburg (adviseert over Zuid-Limburg).
 • Mevrouw ir.K. Reijnders
  Stedenbouwkundige, Secretaris adviescommissie.

Stichting Kwaliteitscommissie Limburg Het bestuur van de formele rechtsvorm is als volgt samengesteld:

Mevrouw ir. J.M.M. Jongeling-Rooth, voorzitter
De heer M.W.J. Schormans, secretaris
De heer ing. W. Habets, penningmeester