Kwaliteitscommissie Limburg

Commissie

Artikel 1 Commissie
Voor het uit brengen van de in het dictum genoemde adviezen is door de Stichting een onafhankelijke adviescommissie, de Kwaliteitscommissie Limburg (hierna: de commissie) ingesteld.